Tomina rakija
 
Hladnjače

Preduzeće „ASTA TRADE“ u sklopu objekta na Bežaniskoj kosi u Beogradu, poseduje sopstvene hladnjače:
-4  komore, na režimu od -0 do -25C, kapaciteta 1500 tona
-2 komore, na režimu od +0 do +4C, kapaciteta 500 tona

Naše hladnjače ispunjavaju sve propisane  uslove i standarde evropskog tržišta (ISO 9001:2000, HACCP i BRC kao i EurepGAP). Opremljene su najsavremenijom opremom za automatsko kontrolisanje temperature, najboljom paletnom pakericom i modernim mernim instrumentima. Higijenski i sanitarno uslovi se svakodnevno kontrolišu od strane inspekciskih službi. Osoblje koje radi  u ASTA hladnjači  se stalno stručno usavršava i edukuje.

Zbog obima posla, želja nam je da izgradimo još jednu komoru od  2000 tona, na režimu od -0 do -25C.

Hladnjače „ASTA“ svoj razvoj baziraju na uvođenju novih proizvoda i proizvodnji biološki zdrave hrane visokog nutritivnog kvaliteta.