Tomina rakija
 
Izvoz

Kompanija „ASTA“ se dugi niz godina bavi izvozom voća i povrća vrhunskog kvaliteta na zapadno evropsko tržište. Jedan od naših komintenata, koji najbolje oslikava kvalitet robe koju plasiramo je švajcarska kompanija „Nestle“ koju dugi niz godina snabdevamo sirovinama koje se koriste u ishrani  beba.