Tomina rakija
 
Promet na veliko

Kompanija „ASTA“, uvoznu robu plasira na domaće tržište.